0

Twoja firma potrzebuje koniecznie wycenę

Kiedy chcemy, aby została wykonana bezbłędnie wycena przedsiębiorstwa, należałoby zgłosić się do renomowanego biura aktuarialnego. Z reguły wycenę wykonujemy, aby uzyskać kredyt, podwyższyć kapitał, umorzyć akcje lub udziały, określić wartość aktywów, a zarówno na potrzeby postępowań cywilnoprawnych, podziału przedsiębiorstwa, transakcji zakupu lub sprzedaży. Wycenę przedsiębiorstwa wykonuje się dla firm dopiero powstających, rozwijających się, a zarówno likwidujących. Do biura aktuarialno-finansowego może zgłosić się każdy przedsiębiorca.